Wij stellen ons graag even voor..

Peter Elferink is 64 jaar geleden geboren en getogen in het stadje Lochem in de Achterhoek. Na de lagere school heeft Peter de Havo doorlopen op het RSG Lochem. Daarna volgden 4 jaar HBO Sociale Academie Twente waar hij een opleiding tot opbouwwerker volgde. Hij studeerde in 1977 af en ging als jongerenwerker/coördinator aan de slag in Apeldoorn. Van 1983 tot 1989 studeerde hij naast zijn werk Bedrijfs- en organisatiekunde in Nijmegen aan wat nu de Radboud Universiteit is. Peter heeft directie- en bestuurdersfuncties bekleed in onderwijs en welzijn. Ook is hij zelfstandig ondernemer geweest en heeft enige jaren voor commerciële adviesbureaus gewerkt, o.a. bij KPMG

In 1996 is hij vanuit Zuid Limburg verhuist naar Tiel. Ook hier kroop het bloed waar het niet gaan kan. Peter is al vanaf zijn 16e jaar politiek en maatschappelijk actief. Als overtuigd pacifist was hij lid van de PSP. In 1974 was hij medeoprichter en voorzitter van de plaatselijke groepering Actief Lochem, die met 2 zetels in de raad kwam. Sommige zaken herhalen zich, want in 2001 was Peter medeoprichter en voorzitter van ProTiel. Totaal onverwacht veroverde ProTiel in 2002 8 zetels en kwam in het college.

Ook in Tiel gold dat een versteende regentencultuur doorbroken moest worden. Totaal onverwacht veroverden wij in 2002 8 zetels en kwamen in het college. Niet alles uit die tijd kan een succes genoemd worden. Hoe anders is het nu met 1 zetel in de raad (ProTiel kwam 16 stemmen te kort voor zetel 2). Maar we dragen nog steeds de idealen van 2002 uit: inwoners zo snel mogelijk betrekken bij nieuwe ontwikkelingen, de stad is er voor zijn inwoners en niet andersom, geen megalomane projecten waar je tientallen jaren voor moet betalen.Mijn naam is Marco van Tongeren en sinds 1,5 jaar lid van ProTiel. Ik ben een geboren en getogen Tielenaar, ben getrouwd, drie kinderen en drie kleinkinderen. Momenteel ben ik fulltime werkzaam als landelijke accountmanager bij een landelijk beveiligingsbedrijf.

Ik vind het belangrijk dat alle Tielse inwoners naar volle tevredenheid met plezier kunnen leven in een fijne, veilige  en goed samenleving.  Ik ben een mens met een uitgesproken mening. Ik wil niet alleen op de tribune zitten maar meespelen op het veld. Daarom zit ik in de commissies Bestuur en Beleidscyclus. Ik wil meedenken, meepraten en waar mogelijk invloed uitoefenen op beslissingen die genomen worden die van invloed zijn op de Tielse inwoners.