Ton Schiltmans

Mag ik mij even voorstellen…

Ton Schiltmans is algemeen bestuurslid. Vrijwel vanaf de oprichtingsdatum lid van ProTiel. Sinds zijn pensionering zes jaar geleden als elektrotechnicus bij Liander, is hij tevens lid van de steunfractie.

Maatschappelijk actief in de werkgroep Waardevol Tiel heeft hij ook op het politieke vlak speciale aandacht voor cultuurhistorie en leefomgeving. Is sinds zijn jeugdjaren actief sportbeoefenaar. Mede daardoor is hij de mening toegedaan dat sportbeoefening tot de belangrijkste maatschappelijk aspecten behoort en dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om al dan niet in verenigingsverband sport te beoefenen. Is getrouwd en vader van een zoon.

.