Tag Archives: tiel

22mei/17

Eerst Begroting dan beslissen

ProTiel is van mening dat ook gemeenschappelijke regelingen eerst begrotingen dienen voor te leggen voor gewenste investeringen aan de Raad.  Zo kan een afweging gemaakt worden. Het is dan mogelijk om langs democratische weg beslissingen te nemen over waar het geld van inwoners  aan kan worden besteed.

Tijdens de Raadsvergadering van 17 mei 2017 zijn amendementen aangenomen voor Werkzaak Regio Rivierenland en Veiligheidsregio Gelderland Zuid.

18mei/17

Motie ProTiel behouden voormalige VVV Kiosk

Tijdens de raadsvergadering van 17 mei is onderstaande motie behouden voormalige VVV Kiosk ingediend door ProTiel raadsbreed aangenomen.

De raad van de gemeente Tiel in vergadering bijeen d.d. 17 mei 2017

Onderwerp: VVV Kiosk Burgemeester Hasselmanplein

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Tiel,

Overwegende dat:

 • Tiel tot de oudste steden van Nederland behoort;
  • De binnenstad van Tiel voor een deel bestaat uit wederopbouwarchitectuur, ook wel Delftse School genoemd;
  • Het van zeer groot belang is om de monumentale en historische identiteit van Tiel te behouden;
  • Behoud van naoorlogse wederopbouw architectuur in Tiel hieraan kan bijdragen;
  • De gemeente Tiel een voorloper is in Nederland met een gericht monumentenbeleid voor wederopbouwarchitectuur;
  • Het een wens is om voorbeelden van de wederopbouwarchitectuur op de monumentenlijst op te nemen;
  • Een voorbeeld van de Tielse wederopbouwarchitectuur te vinden is, in de vorm van een VVV Kiosk met bouwjaar 1952, achter de planken gevel van de friettent op het Burgemeester Hasselmanplein.

Van mening zijnde dat:
• Het zou passen binnen de wensen met betrekking tot bouwwerken uit die periode om de Kiosk te behouden;
• Behoud (en eventuele restauratie) van de VVV kiosk zou kunnen bijdragen aan de inspanningen die worden geleverd om de binnenstad aantrekkelijker te maken;
• Behoud van de Kiosk zou kunnen aansluiten bij de nieuwe structuurvisie Binnenstad;
• De Kiosk zou kunnen passen in de herinrichting van het gebied rondom de Burense Poort.

verzoekt het college;

 • Op korte termijn te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het behoud van de VVV Kiosk;
  • De resultaten met financiële gevolgen voor de bespreking van de Begroting 2018 aan de Raad te doen toekomen;
 • In ieder geval tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn , niet tot sloop over te gaan.

ProTiel, Inge Joustra

 

Kijk ook op het YouTube kanaal van RegioTV Tiel voor de behandeling in de raad: https://youtu.be/P9Pkfw4o85Y