Uit de vergadering van de Raadscommissie Bestuur van 9 mei 2019.

Stichting Duurzaam Rivierenland.

Inspreker, de heer F.J. de Weerd, geeft een gepassioneerde introductie van de Stichting Duurzaam Rivierenland. Deze stichting bemiddelt tussen inwoners en de gemeenten voor wat het realiseren van initiatieven in het kader van de energietransitie. Concreet gaat het hier over het plaatsen van zonnepanelen op het ROC-gebouw aan de Bachstraat, op het dak van het Agnietenhof en Zinder, maar ook om het plaatsen van fruitbomen op schoolpleinen. De stichting helpt inwoners ook bij vergunningsaanvragen. Aangezien de bevordering van duurzaamheid en de energietransitie onderdeel vormt van ons programma, is ProTiel ingenomen met de initiatieven van deze stichting. Wij bevelen de Stichting dan ook van harte aan bij onze volgers en sympathisanten.

Omgevingsdienst Rivierenland.

De Omgevingsdienst Rivierenland, kortweg de ODR, zijnde een gezamenlijke dienst van negen Betuwse gemeenten, heeft met haar werkzaamheden in 2018 een positief bedrijfsresultaat behaald. Althans kan een flink deel van het onbenutte budget van de dienst naar verhouding aan de verschillende gemeenten worden terugbetaald. Voor de Gemeente Tiel betekent het dat zij een bedrag van € 108.646,00 in de gemeentekas krijgt teruggestort. Dit bedrag zal de gemeente Tiel aan haar Algemeen Reserve toevoegen. De ODR is overigens een dienst die gaat over het onderhoud van de openbare ruimte.