Uit de vergadering van de commissie Ruimte van 7 mei 2019.

Op de agenda stond onder andere het “ Raadsvoorstel Tiel fietsvriendelijk”. Hierin worden verschillende activiteiten vernoemd, zoals welke fietsroutes in de toekomst in Tiel gerealiseerd zouden moeten worden, wat belangrijke fietsroutes zijn voor scholieren en welke routes moeten aansluiten op het provinciale fietsnetwerk. ProTiel was zeer verheugd dat een van de genoemde activiteiten, het autoluw maken van de binnenstad, hierin ook is opgenomen. ProTiel is hier een groot voorstander van en heeft hier al regelmatig aandacht voor gevraagd en heeft er nu bij de behandeling van dit stuk ook weer extra de nadruk opgelegd!!! ProTiel heeft ingestemd met het gehele raadsvoorstel.

Op de agenda stond ook een bespreeknota waarin aan de commissie werd gevraagd welke uitgangspunten er gehanteerd dienen te worden in de relatie van bomen ten opzichte van zonnepanelen .Mogen bomen gekapt worden als zonnepanelen in de schaduw liggen? Moet er rekening worden gehouden met de inrichting van nieuwe wijken wat betreft bomen en zonnepanelen? ProTiel is van mening, dat het belang van bomen ( schone lucht ) boven het belang van zonnepanelen gaat. Bovendien dat, bij het ontwerp en de inrichting van nieuwe wijken, er gekeken moet worden naar waar bomen geplaatst kunnen worden in relatie tot de mogelijkheden om zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen.