Uit de vergadering van de Commissie Ruimte van 2 april 2019.

Westelijke Uitvalsweg Passewaay.

Het college stelt voor om een haalbaarheidsonderzoek naar een westelijke uitvalsweg voor Passewaay te laten uitvoeren. Hoewel kostbaar moet dit volgens haar ter hand worden genomen omdat de uitvalswegen, met name vanuit Passewaaij, dichtslibben. Met de ontwikkeling van de buurten 9, 10 en 11 neemt dit alleen maar toe. Er moeten verschillende tracés onderzocht worden, die allen langs Wadenoijen in westelijke richting aansluiten op de A15. Dit punt wordt verder behandeld in de raadsvergadering. Overigens is ProTiel er in ons programma van uit gegaan dat, ook volgens de toen geldende prognoses, de bevolking in onze gemeente stabiliseert en er dus geen grote infrastructurele projecten nodig zijn. Daarom zijn wij er in het programma van uit gegaan dat het knelpunt voor de ontsluiting van Passewaay wellicht opgelost zou kunnen worden door de berenkuil en aansluitende wegen van extra rijstroken te voorzien. Zou deze alternatieve mogelijkheid in het onderzoek betrokken moeten worden??

Detailhandelsnota 2019-2024.

In de bijdrage van ProTiel over de detailhandelsnota, is teruggegrepen op een artikel uit 2002 in Vrij Nederland, genaamd de Verblokkering van Nederland. Daarin werd aangegeven hoe de kleine detaillist werd verdrongen door landelijke ketens als De Blokker. Het is dus niet alleen de online verkoop die tot de huidige leegstands-problematiek in de binnensteden heeft geleid. De enige constante, die er een positief gevoel aan over moet hebben gehouden, is het Bureau Seinpost, die zowel in 1999 (waarop het artikel uit 2002 is gebaseerd) als in 2019 met de binnenstad bezig is geweest. Er worden ondertussen verschillende middelen ingezet om het winkelgebied in de binnenstad compacter te maken.

Evaluatie parkeren Binnenstad.

Het betrof een bespreeknota, wat inhoudt dat de evaluatie en voorstellen nog een keer in de raadsvergadering terugkomen om vastgesteld te worden. Hier was een inspreker aanwezig die in de binnenstad woont en een pleidooi hield voor het autoluw maken van de binnenstad. Dit was voor ProTiel mede aanleiding om haar Motie Autoluwe Binnenstad te betrekken bij de bespreking van de evaluatie. Wij blijven wat dit betreft op het vinkentouw zitten. In de evaluatie worden de nodige maatregelen voorgesteld. De belangrijkste zijn dat het betaald avondparkeren verdwijnt en het aantal kraskaarten per adres wordt beperkt. Overigens heeft ProTiel om politiek-tactische reden de motie aangehouden. Wij wachten een beter moment af om de motie succesvol in stemming te brengen.