Uit de vergadering van de Commissie Bestuur van 4 april 2019.

Ambtelijke status.

Wethouder Melissen informeert de commissie dat nieuwe werknemers van de gemeente niet langer een ambtelijke status krijgen, maar dat zij een marktconform arbeidscontract voor tijdelijke of voor onbeperkte duur tekenen.

Veiligheidsstrategie 2019-2022.

Tot genoegen van ProTiel worden in onze regio zestien extra politieagenten ingezet. Bovendien wordt de aandacht voor personen met verward gedrag uitgebreid. Wij zien er dan ook naar uit hoe deze maatregelen in de praktijk gaan uitwerken. Wel concludeert de commissie, inclusief de fractie van ProTiel, dat de recherchecapaciteit, in verhouding tot de hoge mate van criminaliteit in de regio, wat mager is. De Commissie adviseert dat de Gemeente Tiel haar reactie naar de veiligheidsregio op dit ontwerp moet aanscherpen.

Wijktour.

Mede op aandringen van ProTiel is de commissie met de wethouder overeengekomen dat hij vanaf juni 2019 met raads- en commissieleden alsook met de bewoners per fiets de wijken gaat bezoeken. Dit zoals dat in het verleden, voordat men overging tot de aanstelling van de wijkregisseur, ook gebeurde. Na afloop van deze wijktour, volgt een bijeenkomst in het wijkgebouw, waar de inwoners van de wijk hun zorgen en wensen duidelijk kunnen maken. Bovendien zal de AVRI vier maal per jaar de wijken controleren op gebreken in de openbare ruimte en deze herstellen.