Uit de Raadscommissie Samenleving van 3 april.

Lokale gezondheidsagenda.

Voor de invulling van de Lokale Gezondheidsagenda heeft ProTiel gepleit voor een meer concrete uitwerking van de totale aanpak van het fysiek medische en het sociale domein. Ook vinden wij dat de gehele nuldelijn, zijnde de ongevraagd aangeboden basis gezondheidszorg, extra moet worden ondersteund en niet alleen de mantelzorgers. Wij pleiten voor een goed contact met de gehelenuldelijn. Ook hebben we onze zorgen over het budget van slechts €160.000 geuit. WethouderKreuk gaf echter aan dat we het ermee zullen moeten doen en weloverwogen keuzes moeten maken.

ProTiel vroeg om reguliere behandeling in de raad. Dat kreeg bijval van de andere commissieleden. Het onderwerp is verder behandeld in de raadsvergadering van 17 april.