Uit de Commissievergadering Samenleving van 3 juni 2020

Jaarrekeningen GGD, RAR en Werkzaak.

Deze vergadering begon met een algemene presentatie van de GGD Gelderland Zuid en een presentatie over veilig thuis. Waarin met name de veranderingen van werken binnen veilig thuis werden belicht.

Als eerste werd de zienswijze van de gemeente Tiel op de jaarrekening 2019 van de GGD Gelderland Zuid behandelt. Hierbij heeft ProTiel aangegeven het jammer te vinden dat in deze zienswijze geen aandacht is gevraagd voor de kritische punten uit het adviesrapport. Daarin werd onder meer aangeven dat de totale kosten van de overhead binnen deze organisatie 20 tot 25% van de jaarrekening uitmaakt, wat ProTiel aan de hoge kant vindt. Niettemin is dit agendapunt als hamerstuk naar de raad gegaan. 

De zienswijze op jaarrekening 2019 en de zienswijze op de begroting van 2021 van het Regionaal Archief zijn ook als hamerstuk naar de raad gegaan. Pro Tiel ziet het RAR dan ook als een degelijke gemeenschappelijke regeling.

 Als laatste werden de zienswijze op jaarrekening 2019 en de zienswijze op de begroting van 2021 van de Werkzaak Rivierenland behandeld en deze zijn ook unaniem door de commissie als hamerstuk voor de raad bestempeld.