De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente en wordt elke vier jaar door de bevolking van Tiel gekozen. In Tiel bestaat de raad uit 27 leden. Op de volgende pagina is te zien hoe de raad nu verdeeld is in Tiel.

De commissie heeft twee taken:

  • het geven van advies aan de raad over te nemen besluiten door de raad;
  • het voeren van overleg met het college over de onderwerpen die tot het takenpakket van de commissie behoren.

Het kan voorkomen dat een onderwerp het takenpakket van meerdere commissies raakt. In dergelijke gevallen kan worden besloten om gezamenlijk te vergaderen.

Raad

Peter Elferink PJJElferink@tiel.nl

Raadslid ProTiel & Commissies

Klik hier voor de vergaderingen van de Raad in Tiel.


Commissie Bestuur

Marco van Tongeren MCvanTongeren@tiel.nl

Alex Stultiens alexstultiens@tiel.nl

Klik hier voor de vergaderingen Bestuur.


Commissie Samenleving

Cisca van de Riet FPJvandeRiet@tiel.nl

Peter van der Lugt PvanderLugt@tiel.nl

Klik hier voor de vergaderingen Samenleving.


Commissie Ruimte

Peter Elferink PJJElferink@tiel.nl

Peter van der Lugt PvanderLugt@tiel.nl

Klik hier voor de vergaderingen Ruimte.


Commissie Beleidscyclus

Peter Elferink PJJElferink@tiel.nl

Martin Broers 

Klik hier voor de vergaderingen Beleidscyclus.


Wij vertrouwen erop dat de kiezers ons goed wakker houden en ons telkens herinneren aan waar wij met z’n allen heen willen. Onze deur staat altijd open en wij brengen in ieder geval nieuwsbrieven uit om u op de hoogte te houden.