Wijkbezoek Zennewijnen 20 juni 2019

Op uitnodiging van de wijkvereniging Zennewijnen aan de gemeentelijke raads- en commissieleden, brachten deze op 20 juni in het kader van Kijk in de Wijk een bezoek aan de kleinste, maar misschien ook wel de fijnste woongemeenschap van de gemeente Tiel.
Peter Elferink, Peter van der Lugt en Cisca van de Riet woonden deze bijeenkomst bij namens ProTiel. Zij namen deel aan een oriënterende fietstocht door het Zennewijnense, samen met een deel van de Zennewijnense bevolking. Die liet met trots het prachtige oude kerkhof zien dat door vrijwilligers wordt onderhouden. Ook de camping waar zoveel mensen heerlijk rust vinden en jarenlang als toerist terugkomen. Men vertelde over de Zendense Bol, die toegankelijk blijft voor Waalrecreatie. Ook werd verteld over het probleem van het hardrijden op de dijk, ondanks de ingestelde maximum snelheid. Borden worden stuk gereden. Er werden diepe putten en geulen getoond langs het asfalt die een gevaar vormen voor alle weggebruikers.

Daarna viel in het buurthuis onder aan de Waaldijk te beluisteren welke problemen er nog meer in Zennewijnen spelen. Maar niet alleen problemen; zij vertelden en lieten ook zien dat er met de Zennewijnense eensgezindheid en saamhorigheid veel mogelijk is. De renovatie en het onderhoud van het Zennewijnense Buurthuis zijn er een voorbeeld van. Wel vertelde men zich zorgen te maken over de nieuwe uitbreidingsplannen van Passewaay. Daarbij gaat het om de nog te ontsluiten wijken Passewaay 9, 10 en 11. Men vroeg zich af hoeveel invloed dat zou gaan uitoefenen op hun kleinschalige Zendense buurtschap. Al met al was het voor de mensen die Zennewijnen tot nu toe alleen van de buitenkant hadden gezien, leerzaam nu ook de saamhorige binnenkant van de buurtschap te leren kennen. Voor de mensen van ProTiel is de avond in ieder geval voor herhaling vatbaar. Wij kijken uit naar de volgende Kijk in de Wijk.