Wie is wie?

Wie zijn nu die mensen in het bestuur van ProTiel? Om daar antwoord op te geven stelt zich na de voorzitter en de penningmeester de secretaris Joke Groenhuijzen zich aan u voor.

Joke is op 17 juli 1938 geboren in Wadenoijen. Zij heeft daar de lagere school bezocht en ging daarna naar de Nijverheidsschool voor meisjes in Tiel. Ging werken in het Bethesda Ziekenhuis in Tiel en bezocht in de avonduren 4 jaar met goed gevolg de Handelsavondschool in Tiel. In deze periode is zij gaan werken bij de Nederlandse Handelsmaatschappij tegenwoordig ABN AMRO Bank eerst aan de balie afdeling vreemde valuta, daarna als secretaresse van de afdeling verzekeringen.

Op 22 jarige leeftijd is zij getrouwd met Jan Groenhuijzen met wie zij 2 kinderen kreeg. Is 10 jaar fulltime moeder geweest en toen de kinderen naar school gingen weer gaan werken.Zij trad in dienst bij Boekhoudbureau van Dam in Tiel en is daar 20 jaar als boekhoudkundig medewerkster werkzaam geweest. Na een reorganisatie in het bedrijf is zij opgehouden met werken. Daarna enkele jaren vrijwilligerswerk gedaan. Zij is eind jaren negentig mede door haar echtgenoot betrokken geraakt bij de aanloop naar de oprichting van ProTiel. Heeft bij de partij de functie vervuld van secretaris van de Vereniging ProTiel en was zij tevens actief als notulist van de fractievergaderingen. Na een pauze van een aantal jaren mede veroorzaakt door ziekte en het overlijden van haar man Jan is zij toch weer elke week de fractievergaderingen gaan bezoeken.

Het ging in die tijd niet goed met ProTiel. Was nog met 1 raadszetel vertegenwoordigd in de Gemeenteraad en in het jaar voor de verkiezingen in 2018 ging deze zetel ook verloren. De vraag was moest ProTiel doorgaan. Echter, de ProTielenaren zijn er toch in geslaagd door hard werken weer mee te doen met de verkiezingen en weer vertegenwoordigd te zijn in de Gemeenteraad van Tiel.

Joke is sinds 2018 weer secretaris van de vereniging ProTiel en is betrokken bij de website en de uitgave van de nieuwsbrief. De fractievergaderingen worden ook weer wekelijks door haar bezocht.

Joke Groenhuijzen