Verduidelijking over het verzoek tot hertelling

In de Tielse media is geschreven over de extra Raadsvergadering van maandag 26 maart 2018.  Er is bijvoorbeeld te lezen dat de rechtmatigheid van de verkiezingen ter discussie stond, omdat ProTiel en het CDA Tiel en een inwoner om hertelling van de stemmen hadden gevraagd. Vervolgens is te lezen dat de Raad concludeerde dat er geen onrechtmatigheden waren voorgevallen en dus besloot dat er geen hertelling van de stemmen nodig was.

Helaas is deze berichtgeving onvolledig. ProTiel heeft inderdaad een verzoek tot hertelling ingediend, maar met de reden dat er bij het toekennen van de 4e restzetel zeer kleine verschillen waren in de grootste gemiddelden.  Wij zijn zeker niet van mening dat er onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden. Waar het ons om ging waren die kleine verschillen, die bij een klein menselijk foutje grote gevolgen voor de uitslag konden hebben. Handmatig tellen blijft mensenwerk en een vergissing kan zo gemaakt zijn. Omdat transparantie bij ons zeer hoog in het vaandel staat, vonden wij het belangrijk om alle eventuele twijfel bij inwoners weg te nemen.

Daar de Raadsvergadering in de oude samenstelling van de Raad plaatsvond kon ProTiel niet mee discussieren. Daarom hebben wij besloten in te spreken tijdens de Raadsvergadering.  Onze kandidaat Nancy Hageman hield namens ProTiel een toespraak waarbij zij onze mening verwoordde.

Wegens een storing bij  RegioTV Tiel is deze toespraak helaas niet uitgezonden.

Daarom hieronder de toespraak die zij tijdens de Raadsvergadering heeft gehouden:


Dank u wel voorzitter.

Waarom sta ik hier? Zoals u weet heeft dat te maken met de uitslag van de verkiezingen, waarbij er zeer kleine stemverschillen zijn bij de grootste gemiddelden. Een kleine vergissing bij de telling kan dan ook grote gevolgen hebben. Er zijn inmiddels 17 gemeenten in Nederland die besloten hebben over te gaan tot een hertelling, waarvan er meerdere zijn die dit om dezelfde reden doen als de reden van het vezoek hier. Een daarvan is Maastricht. Ik denk dat de uitspraak die de burgemeester van Maastricht, burgemeester Pen-Strake, over deze zaak heeft gedaan alles zegt waar het om gaat. Zij zegt: “de uitslag is zo bepalend voor de komende 4 jaar dat het centraal stembureau Maastricht, om alle twijfel weg te nemen, besloten heeft tot hertelling.”  Deze hertelling vindt dan ook openbaar plaats.

Kijk het is in Tiel zo dat er, vanwege de marginale verschillen, meerdere verzoeken tot hertelling bij de voorzitter van het centraal stembureau zijn ingediend. Nu zijn er 3 wegen voor de voorzitter om tot een besluit te komen. 1 is de formeel juridische, waarbij er gekeken wordt of er onregelmatigheden hebben plaats gevonden. Dat is niet gebleken, gelukkig niet zou ik zeggen. De 2e weg is de politieke weg, wat nu aan de orde is met deze Raadsvergadering. De 3e weg is die van de legitimiteit van de uitslag.  Onze voorzitter heeft zich laten leiden door de formeel juridische weg, waarmee hij, door de beslissing over te laten aan de Raad, de situatie tot een politieke discussie heeft gemaakt. Dat vinden wij van ProTiel erg jammer, want veel gemeenten hebben wel besloten tot hertelling ter legitimatie van de uitslag.

Daar gaat het wat ons betreft om. Er is nu bij meerdere mensen enige twijfel, omdat er, vanwege de marginale verschillen, menselijke vergissingen gemaakt zouden kunnen zijn. Die twijfel heeft zich ook verspreid, daar het inmiddels openbaar is dat hier vanavond over vergaderd wordt. Wij vinden het belangrijk dat die twijfel wordt weggenomen. Want anders zou het ons 4 jaar lang boven het hoofd blijven hangen of de uitslag m.b.t. de restzetels wel legitiem is. Volgens mij moeten we dat niet willen. Laten we daarom aan onze kiezers laten zien dat we uiterst zorgvuldig te werk gaan en daarmee hun stem dus serieus nemen.

Dank u wel.

~ Nancy Hageman, namens ProTiel.