Uit vergadering van de Commissie Samenleving van 3 november 2021.

Afspraken jaarwisseling.

Burgemeester Beenakker gaf een mondelinge uiteenzetting over de  te nemen maatregelen om uitwassen tijdens de komende jaarwisseling tegen te gaan. Om die reden waren ook de leden van Commissie Bestuur aanwezig. De wijkregisseurs gaan, aldus de burgemeester, een rol spelen om escalaties in een vroeg stadium te voorkomen, terwijl er duidelijke grenzen zijn gesteld tot waar de tolerantie van de politie zal gaan. Extra aandacht zal worden besteed aan een goede en duidelijke publieke communicatie betreffende de jaarwisseling en aan de opsporing van illegaal vuurwerk. Of de horeca tijdens de jaarwisseling na middernacht nog open mag zijn, in verband met de dan van kracht zijnde coronamaatregelen, zal te zijner tijd nog duidelijk moeten worden.  Aan openstelling wordt overigens wel een zekere voorkeur gegeven, omdat daarmee onrust in de stad beter te voorkomen is.

 Dak en Thuisloosheid.

De commissie werd uitleg gegeven over het plan van aanpak tot het terugdringen van dak- en thuisloosheid. Het is niet helemaal bekend hoe groot deze doelgroep is, maar er wordt een regionale regisseur aangesteld die dit binnen de regio gaat onderzoeken. Het begrip thuisloosheid betekent dat  men niet over een eigen woonruimte beschikt, maar wel bij verschillende vrienden of kennissen wisselend kan logeren of op de bank slapen. Voor de daklozen is het vooral belangrijk dat er voor de komende winter voldoende nachtopvang is.

Jeugdhulp en WMO.

 Ter bespreking was aan de commissie voorgelegd de nota Landelijke en Lokale Ontwikkelingen Jeugdhulp en Wmo. Daar is weer veel over te doen waar het gaat om de sterk verbeterde financiële bijdrage van de rijksoverheid, die met een zucht van verlichting door de gemeentebestuurders tegemoet wordt gezien. Maar ook over de professionalisering van hulpverlening en ambtelijk toezicht daarop. De commissie  was echter van mening dat de te bespreken nota niet in alle aspecten duidelijkheid gaf over de veel omvattende materie en besloot om niet tot bespreking over te gaan. Zij wil zich op een nog te houden zogenaamde Beeldvormingsavond eerst meer verdiepen in deze onderwerpen.