Uit de vergadering van de Commissie Ruimte van 29 september 2020.

Vastgoedbeleid.

Het college vraagt aan de commissie om in te stemmen met haar visie op het Tielse maatschappelijk vastgoed. Daarnaast verzoekt zij om akkoord te gaan met een kostenpost van €27000 , om een extern bureau in te huren die deze visie vertaalt naar een Tiels vastgoedbeleid.

Op dit moment mist de gemeente Tiel een nota vastgoedbeleid. In zo’n nota worden doelstellingen en afspraken voor gemeentelijk vastgoed vastgelegd. Dit geeft de vastgoedbeheerders richting bij het beheer, verhuren, afstoten of aankopen van gemeentelijke panden. Bij de verhuur van maatschappelijk vastgoed, komt het voor dat huurders van, bijvoorbeeld, wijkgebouwen verschillende huurprijzen betalen. Het is de bedoeling dat de huren zoveel mogelijk gelijk getrokken worden en er verhuurd wordt voor de kostprijs, zonder winstoogmerk. In de huidige situatie kan het voorkomen dat een huurder die een hogere huur betaald, meer gemeentelijke subsidie krijgt. Tevens kan het gebeuren dat een huurder die nu een lage huur betaalt, bij een toekomstige hogere huur in de problemen komt. ProTiel heeft dan ook aan de Wethouder haar zorg geuit over de gevolgen van eventuele huurverhogingen. Waarop deze aangaf dat, als het nodig is, de verhoogde huur gecompenseerd zou moeten worden met de hoogte van de te ontvangen subsidie. Hoewel daar uiteindelijk de raad weer over beslist. Niettemin is het wel de bedoeling dat er in het nieuwe vastgoedbeleid geen verborgen subsidies meer zijn door heffing van een te lage huur. De commissie heeft besloten dit agendapunt als hamerstuk naar de raad te laten gaan.

Groot onderhoud Laan van Westroijen.

Een deel van de Laan van Westroijen, vanaf de verkeerslichten tot aan de rotonde bij de Predikbroederweg, is aan vervanging toe. Vooral ook omdat de onderlaag niet meer voldoet. Voor dit groot onderhoud werd gevraagd een krediet van € 450.000 beschikbaar te stellen. De commissie was er van overtuigd dat er aan dat het onderhoud niet valt te ontkomen en besloot deze kredietvraag als hamerstuk naar de raad te sturen.