Uit de vergadering van de Commissie Ruimte van 2 november 2021.

Parkeernormen.

Aan de commissie werd het voorstel tot normering van de parkeermogelijkheden binnen de gemeente voorgelegd onder het hoofd ‘Parkeernormen 2022’.  Aanhakend aan landelijke richtlijnen is het de bedoeling om normen voor het aantal parkeerplaatsen vast te stellen die moeten gaan gelden voor de verschillende gebieden, soorten bebouwingen, bedrijven, sportvelden en zo meer. In het bijzonder dient vastgesteld te worden hoeveel parkeerplaatsen er moeten zijn voor eengezinswoningen en appartementen.

Bij dit onderwerp was er ook een inspreker op de vergadering aanwezig. Dit was een vertegenwoordiger van de Stichting Leefomgeving Rivierenland. Deze sprak zijn bezorgdheid uit over het tekort aan parkeerplaatsen in Tiel West. De stichting was verontrust over het feit dat de nieuwe parkeernorm voor bijvoorbeeld eengezinswoningen iets naar beneden is bijgesteld. Dat gegeven leidde er toe dat verschillende fracties aan het twijfelen werden gebracht over de juistheid van de nieuwe normen, zo ook de fractie van ProTiel. Echter maakte een nadere uitleg van de wethouder  duidelijk dat de normen uitsluitend gelden voor nieuwbouw. De oude wijken waren destijds niet berekend op het huidige intensieve autogebruik. Niettemin was de commissie er niet helemaal zeker van dat de nieuwe normering voldoende aansloot bij de  parkeerbehoefte in de nieuw te bouwen wijken. Zij besloot daarom het voorstel regulier te laten behandelen in de Raad.