Training ledenwerving.

Op maandagavond 13 januari hebben enkele leden van ProTiel een bijeenkomst bezocht in de raadzaal van de gemeente Ede. Deze bijeenkomst georganiseerd door en voor plaatselijke partijen was bedoeld om met elkaar van gedachten te wisselen over op welke manier leden te werven. Op deze bijeenkomst werd snel duidelijk dat bij bijna alle plaatselijke partijen het probleem speelt om voldoende leden te werven en mensen aan zich te binden. Het hebben van voldoende leden is zeker van belang omdat van daar uit weer geput moet worden voor actieve leden die in de steunfractie mee willen denken en doen. En dan ook eventueel op de verkiezingslijst willen staan en bereid zijn om plaats te nemen in raadscommissies of raad. De sociale media zijn volgens de aanwezigen een belangrijk medium om mensen te interesseren maar niet in de laatste plaats wordt persoonlijk contact met leden en potentiële leden en kiezers als belangrijk en succesvol ervaren. Verder is het lijfelijk aanwezig zijn in de wijken van belang. Om daar de standpunten van de partij en de mogelijkheden kenbaar te maken. Voor plaatselijke partijen is het van belang dat zij zich duidelijk profileren als plaatselijke partij!! Niet gebonden, en niet aan de leidraad van de landelijke politiek. Een opvallende eenvoudige slogan die door een van de aanwezige partijen werd gebruikt luidde ‘’DENK MEE DOE MEE WORD LID’’