ROC les in politiek

Op dinsdag 6 mei  kregen een aantal studenten van het ROC onderwijs les in politiek van Monique Hofstede van Prodemos in onze Tielse Raadszaal.

De leerlingen werden in groepen verdeeld (politieke partijen) en bogen zich over vraagstukken rond de organisatie van een popfestival zoals Appelpop. Peter Elferink van ProTiel fungeerde als de verantwoordelijke wethouder, Martin Koning van de ChristenUnie was voor die gelegenheid de griffier, de burgemeester was Monique Hofstede. 

Vraagstukken waren bij voorbeeld: verkeerssituatie, beveiliging, regels op het terrein, genotsmiddelen en leeftijdsgrenzen. Ook het vraagstuk hoe alles bekostigd moest worden: enkel door middel van sponsoring of ook via entreegelden.

De ‘politieke partijen’ moesten uiteraard hun standpunten in de raadszaal uitdragen/ verduidelijken/ verdedigen en voorleggen aan de wethouder.  

Hierbij een paar foto’s van deze leuke en leerzame les