Raad 20 februari Erfgoed in Balans

Gisteren in de gemeenteraad heeft ProTiel een aantal kanttekeningen geplaatst bij de nota Erfgoed in Balans. Hoewel het een goede nota is, samengesteld met de kennis en deskundigheid van velen, zijn de ambities vele malen groter dan het beschikbare budget. Onze zorg is dat het noodzakelijk upgraden van ons erfgoed door gebrek aan middelen sterft in schoonheid. Om rustig te kunnen genieten van al het moois dat Tiel te bieden heeft, is het wenselijk dat je ongestoord kunt dwalen door de binnenstad zonder dat de vouwen uit je broek worden gereden. Daartoe heeft ProTiel het initiatief genomen om samen met Christen Unie en Groen Links een motie in te dienen om het overbodige gemotoriseerd verkeer uit de binnenstad te weren. Omdat in april of mei het Onderzoek Parkeerbeleid aan de orde komt, hebben wij, als indieners, besloten om de motie aan te houden en dus niet in stemming te brengen.