Raad 20 Februari Startnota Typisch Tiel

Tijdens de Raad kwam de Startnota Typisch Tiel aan de orde. Ruim 500 inwoners van Tiel hebben hun bijdrage gegeven bij de totstandkoming van deze nota. ProTiel is blij met hun bijdrage. De nota geeft een uitstekend overzicht wat er zoal aan ideeën in en over Tiel leeft. Ook zijn allerlei cijfermatige wetenswaardigheden over Tiel in de nota samengebracht. ProTiel heeft dan ook met grote instemming de nota vastgesteld. Wel hebben we een 2-tal opmerkingen gemaakt:


1. in de nota wordt vastgesteld dat ook in de toekomst nieuwbouw huurwoningen met lage huren nodig zijn om de groei van 1 en 2 persoons huishoudens op te kunnen vangen. Dit is een ander geluid dan de coalitie liet horen, dat er teveel sociale huurhuizen zouden zijn en dat met name behoefte is aan hogere midden huur en koopwoningen.


2. wat zorgelijker is de opmerking in de nota dat Tiel, net als veel andere binnensteden, last heeft van het fenomeen dat binnensteden niet zozeer een “place to buy” maar meer een “place to be” zijn of worden. Met andere woorden, winkelbestand loopt terug, dus je komt er minder om te kopen, maar meer om te verblijven. Dan is het handig dat we onze historische binnenstad goed conserveren, zodat toeristen graag naar Tiel komen.