ProTiel maakt graag kennis met alle aspecten van de samenleving.

Op 6 juni was Cisca van de Riet bij de vereniging MindYpsilon, een vereniging voor familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid. Zij mocht mee kijken bij een voorlichtingsavond van MindYpsilon. Jan Gerard Ahout van de LSVHP (Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen) vertelde over de functie van de familievertrouwenspersonen.

Per 1 januari 2020 treedt de wet verplichte GGZ in werking. Die wet regelt de rechten van personen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een instelling is vanaf die datum ook verplicht een familievertrouwenspersoon aan te kunnen bieden. Sommige instellingen hebben er zelf een in dienst, andere maken gebruik van de landelijke stichting familievertrouwenspersonen. Deze familievertrouwenspersoon is de schakel tussen de familieleden van een patiënt en de instelling/behandelaars. Zij bemiddelen, ondersteunen, bieden een luisterend oor, geven voorlichting over allerlei aspecten in de zorg waarmee men in aanraking kan komen. Houden ook rekening met de wensen van de patiënt.

De reacties op de familievertrouwenspersoon waren positief.