Peter van der Lugt

Mag ik mij even voorstellen…

Peter van der Lugt vertegenwoordigt ProTiel in de raadscommissies Ruimte en Samenleving. Hij is in 1949 in een arbeidersgezin in Tiel geboren en in de jaren vijftig en zestig opgegroeid in deze arbeidersstad. Na de lagere school was het in deze tijd bijna vanzelfsprekend om naar de LTS te gaan om een vak te leren, hetgeen ook hij heeft gedaan. Na de LTS is hij gaan werken bij een bedrijf in centrale verwarming, wat voor hem betekende vijf jaar vanuit Tiel avondonderwijs volgen in Nijmegen. In deze periode, de tweede helft van de jaren zestig, was centrale verwarming niet vanzelfsprekend in iedere woning aanwezig, maar hoofdzakelijk in grote vrijstaande woningen van zoals men toen zei “de hogere of betere klasse”.Dit hield in dat hij voor zijn werk veel bij mensen uit die “kringen” over de vloer kwam en een inkijk kreeg in een wereld waar je toen als Tielse jongen geen weet van had. Deze periode is wel bepalend geweest voor hoe hij naar de maatschappij is gaan kijken. Waarschijnlijk heeft deze kijk op de wereld er ook toe bijgedragen dat hij begin jaren tachtig is gaan werken bij een sociale woningbouwcorporatie. Hij heeft daar op de afdeling sociaalbeheer gewerkt en zich doormiddel van scholing, cursussen en trainingen kunnen bekwamen. Peter vertegenwoordigde daar, zoals de toenmalige directeur/bestuurder zei, op vele fronten mede het sociale gezicht van deze corporatie. Tot de werkzaamheden behoorden onder andere: bemiddelen bij conflicten tussen bewoners, bewoners aanspreken op hun gedrag in- en rondom de wooncomplexen, het begeleiden van bewoners in trajecten naar- en tijdens renovaties. Ook contact maken en onderhouden met mensen die door verschillende redenen in een sociaal isolement waren geraakt behoorde tot zijn taak. Door voor huurders een luisterend oor te hebben en iets voor hen te betekenen was dit een baan waar hij veel voldoening uit heeft kunnen halen.

Sinds het jaar 2013 is Peter betrokken bij ProTiel en kan hij op deze manier een steentje bijdragen aan de plaatselijke politiek. Sinds 2014, het jaar van zijn pensionering, is hij alsnog betrokken bij de sociale volkshuisvestingswereld als bestuurslid van de Stichting Bewoners Raad Tiel Buren die de belangen behartigt van huurders van KleurRijkWonen in deze gemeenten.