Peter Elferink

Peter is 64 jaar geleden geboren en getogen in het stadje Lochem in de Achterhoek. Na de lagere school heeft Peter de Havo doorlopen op het RSG Lochem. Daarna volgden 4 jaar HBO Sociale Academie Twente waar hij een opleiding tot opbouwwerker volgde. Hij studeerde in 1977 af en ging als jongerenwerker/coördinator aan de slag in Apeldoorn. Van 1983 tot 1989 studeerde hij naast zijn werk Bedrijfs- en organisatiekunde in Nijmegen aan wat nu de Radboud Universiteit is. Peter heeft directie- en bestuurdersfuncties bekleed in onderwijs en welzijn. Ook is hij zelfstandig ondernemer geweest en heeft enige jaren voor commerciële adviesbureaus gewerkt, o.a. bij KPMG.

In 1996 is hij vanuit Zuid Limburg verhuist naar Tiel. Ook hier kroop het bloed waar het niet gaan kan. Peter is al vanaf zijn 16e jaar politiek en maatschappelijk actief. Als overtuigd pacifist was hij lid van de PSP. In 1974 was hij medeoprichter en voorzitter van de plaatselijke groepering Aktief Lochem, die met 2 zetels in de raad kwam. Deze groepering was een reactie op de regenteske bestuurscultuur in de gemeente Lochem. Sommige zaken herhalen zich, want in 2001 was Peter medeoprichter en voorzitter van ProTiel. Ook in Tiel gold dat een versteende regentencultuur doorbroken moest worden. Totaal onverwacht veroverde ProTiel in 2002 8 zetels en kwam in het college. Niet alles uit die tijd kan een succes genoemd worden. Hoe anders is het nu met 1 zetel in de raad (we kwamen 16 stemmen te kort voor zetel 2). Maar we dragen nog steeds de idealen van 2002 uit: inwoners zo snel mogelijk betrekken bij nieuwe ontwikkelingen, de stad is er voor zijn inwoners en niet andersom, geen megalomane projecten waar je tientallen jaren voor moet betalen.

Bij leven en welzijn zal Peter zijn partij meeblazen in de raad. ProTiel blijft kritisch het college volgen en daar waar mogelijk proberen we onze punten te realiseren. Peter heeft zitting in de raad en daarnaast in de commissies Ruimte en Beleidscyclus.

Wij stellen ons graag even voor >>