Motie Plastic aangenomen!


Gisteren 21 maart 2019 dienden we tijdens de raadsvergadering een motie in over plastic. De motie dienden we in samen met Groen Links, CU, D66 en Kleurrijk en werd ondersteund door PvdA en CDA.
De focus ligt bij bewustwording en het terugbrengen van het aandeel plastic bij de bron in de gemeente Tiel.
Het is gebaseerd op het VNG model (de Global Goals uitwerking op gemeentelijk beleid). 
Daaruit blijkt dat we – los van het aansluiten bij het landelijk Plastic Pact en het Europese verbod op single-used plastic- in kunnen zetten op een gedragsverandering. En dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van overheid, inwoners en ondernemers.

Hoe dan?
✅Door een Kopgroep Plastic op de richten, waarin raadsleden, bestuurders en inwoners samenwerken.
✅Door pro-actief te zijn, te inspireren, het goede voorbeeld te geven, bijvoorbeeld door gesprekken met ondernemers aan te gaan, in te zetten op samenwerking, samen te werken in de regio, door educatie, sprekende voorbeelden te delen en actief te informeren in de (sociale)media.
✅ Hier de komende jaren op in te zetten.

Het heeft enige tijd gekost. Voor de mensen die het hebben gevolgd: zo’n 3 maanden; een raad waarin we de motie tóch niet inbrachten, een ‘werkstuk’ met uitleg over de omvang van dit probleem, een bespreking tijdens de commissie bestuur, opnieuw inbrengen in de raad, motie herschrijven….

Maar: 
We merken dat dit thema in de gehele raad leeft.
We hebben gezocht naar haalbaarheid. Ook gezien de financiële situatie van Tiel en de hoge werkdruk voor ambtenaren door de vorige ronde bezuinigingen.

Het resultaat?
De motie is aangenomen! Helaas: VVD en PvdB steunden de motie niet.
De komende jaren gaan we hiermee aan de slag.