Kort verslag Commissie Ruimte 6 april 2021

Er zijn twee beeldvormende presentaties gegeven over de projecten Bleekveld en Burensepoort.

Voor de Burensepoort ging het over de parkeerplaats bij het ABN-AMRO bankgebouw. Het oorspronkelijke plan betrof het hele gebied daar, inclusief de Albert Heijn, de Action en de parkeerterreinen. Dit plan is echter onhaalbaar gebleken. Het thans voorgestelde plan betreft alleen de gebieden waarvan de gemeente Tiel de eigenaar is.

Hoewel e.e.a. nog moet worden uitgewerkt, heeft ProTiel zich voorstander getoond van het promenademodel, waarbij fysiek de verbinding tussen het nieuwe terrein en de binnenstad wordt gelegd.

De tweede presentatie ging over het Bleekveld, en wel dat deel dat nu nog als parkeerterrein in gebruik is. In het oorspronkelijke plan zou daar een nogal hoge appartemententoren verrijzen met ongeveer vijftig appartementen. Dit onzalige plan is gelukkig verlaten. Er komen nu twaalf grondgebonden woningen en een maximaal ongeveer vijftien meter hoog appartementen-complex met zestien appartementen, beide in het duurdere segment.

In tegenstelling tot het torenplan, blijft dit nieuwe plan, met haar meer beperkte bouwhoogte, veel beter in harmonie met de bebouwde omgeving. Dit zit niet alleen in het appartementencomplex, maar ook in een aantal grondgebonden woningen, die een eerste, tweede en zolderverdieping krijgen. In het tweede plaatje is de verdeling te zien, waarbij opgemerkt moet worden, dat i.t.t. de legenda de blauwe vlakken de grondgebonden woningen zijn en gele de appartementen.

Informatienota.
Bij de ingekomen stukken heeft ProTiel, bij de Informatienota Ontwerp Bestemmingsplan Tiel West Maurikstraat 1, de vraag gesteld hoe groot of hoe klein de kans is dat die plek hetzelfde dispuut over parkeervoorzieningen, parkeerbehoefte en druk op de aanwezige parkeerplaatsen oplevert als nu het geval is bij de Batouwe. Op verzoek van de wethouder is deze vraag ook schriftelijk ingediend om beantwoord te kunnen worden.

Besloten.

Na sluiting van de openbare vergadering werd overgegaan tot  een besloten deel.