Kort Verslag Commissie Bestuur van 10 juni 2021

Actualiteiten.

De fractie van ProTiel, in de persoon van Alex Stultiens, vroeg aandacht voor een klacht van een Tielenaar, die ProTiel een bericht had gestuurd over het slechte groenonderhoud. Uit dat bericht las Stultiens enkele regels voor. “ Hoe triest is het dat Tiel zo verloedert; wij kunnen door het onkruid de planten niet meer zien, terwijl er vorstelijke bedragen naar het groenonderhoud van de AVRI gaan. Maar de tegenprestatie is bedroevend. Dode planten worden niet vervangen, met als gevolg grote stukken vol met onkruid. Aan de Anne de Vriesstraat zijn groenstroken van acht bij vijf meter aan beide zijden van het water al twee jaar niet ingeplant. Het is nu één grote jungle.”  

Vervolgens wees Stultiens er op dat over dit onderwerp nog maar pas geleden door enkele andere fracties zogenaamde art. 41 vragen naar het college waren gestuurd. Wel vroeg hij zich af of het nu de AVRI, of het college was die het verwijt toe kwam. Het beheer van de openbare ruimte was immers middels een Dienstverlening Overeenkomst, een DVO, aan de AVRI verleend. Daarin spreekt de gemeente af wat zij wil betalen, en de AVRI geeft aan wat zij voor dat bedrag kan doen, waarop de overeenkomst wordt gesloten. Nu had, aldus Stultiens, de gemeente in vorige periodes zeer lage DVO’s afgesloten met de AVRI en op een laag prestatieniveau. “Daar dacht de gemeente Tiel toen spekkoper mee te zijn, maar we hebben gezien waar dat toe heeft geleid. In de huidige periode is de DVO dan al wel opgehoogd, maar niet tot topniveau, want daarvoor ontbreekt het Tiel aan middelen. Wij hebben daarom twee vragen. Wat geeft Tiel in 2021 uit aan deze DVO en met welk bedrag zou het groenonderhoud weer op orde kunnen komen?”

Op deze vragen ingaand schetste de wethouder, met de toepasselijke naam Groen, de situatie. Die kwam er op neer dat de achterstand op onderhoud van het groen in Tiel is ontstaan door Covid op de afdeling Groenvoorziening. Die achterstand zou men z.s.m. trachten in te lopen. Met 10 miljoen euro per jaar zou de groenvoorziening op order gebracht kunnen worden.

Japanse Duizendknoop.

Ook over het woekeren van de exotische Japanse Duizendknoop maakte ProTiel zich zorgen. De fractie vindt dat er onvoldoende bestrijding van de Japanse Duizendknoop plaatsvind. Het gaat daarbij vooral over grensoverschrijdende woekering. Als daar geen aandacht aan wordt besteed zal het probleem ook op openbare gronden steeds verder toenemen. In ieder geval ziet de fractie weinig en onvoldoende resultaat met de huidige aanpak. Zij is van mening dat het gesprek met voorlichting moet worden aangegaan met particulieren en ook met ProRail, de Provinciale Waterstaat en het Waterschap, voor zover er sprake is van grensoverschrijdende woekering. ProTiel vroeg ook of er eventueel sancties of dwang mogelijk is en wees op het belang om het weggehaalde groen van de Duizendknoop op juiste wijze af te voeren zonder dat het tot verdere verspreiding gaat leiden.

Wethouder Groen gaf aan dat de gemeente Tiel zich bewust is van de gevaren. De Duizendknoop wordt in Passewaaij gemonitord. ” We kunnen echter geen dwang en sancties aan particulieren opleggen; wel communiceren en adviseren,” zo zei hij. Over het hoge gras in de bermen van de wegen binnen de bebouwde kom zei hij dat dit bewust beleid is, waarvoor de gemeente landelijk wordt gecomplimenteerd, mede ter bestrijding van de processierups .

Klimaatadaptie.

Over de klimaatadaptie, ook wel de Regionale Adaptatie Strategie, of RAS genoemd, worden wel veel documenten volgeschreven, maar blijft toch een zekere vaagheid en verwarring bestaan. Het lijkt dan ook erg veel op de RES, de Regionale Energie Strategie, die over een CO2 vrije energieproductie gaat. De RAS gaat echter over klimaataanpassing in al zijn aspecten en gaat in op verdroging, hitte en overstromingen. Maar om het nog wat verwarrender te maken is er ook nog een LAS, een Locale Adaptie Strategie, die hetzelfde tot doel heeft, maar dan op lokaal niveau. Vervelend is dat we nog niet  goed weten wat de klimaatverandering in ons gebied teweeg gaat brengen. Er worden wel alvast wat dijken verhoogd en de isolatiewaarden in de nieuwbouw gaan omhoog, maar komt de stadsgracht nu droog te staan, of gaat zij juist overlopen? Heel concreet zijn de RAS plannen dan ook niet, maar desondanks wordt gevraagd de RAS vast te stellen. Wat uiteraard niet verkeerd is, want we moeten voorbereid zijn op wat gaat komen. ProTiel sprak zich dan ook uit voor de RAS en de regionale aanpak. Maar de fractie raakte ook verstrikt in de begrippen RES en RAS, door toe te voegen dat Tiel per slot van rekening maar weinig grond heeft voor windmolens en zonnepanelen. Niets menselijks is ProTiel vreemd.