Integraal Kind Centrum Passewaay.

Op 29 oktober was ProTiel, in de persoon van commissielid Peter van der Lugt, aanwezig op de voorlichtings- avond van het Integraal Kind Centrum, oftewel het IKC, in Passewaaij.
Het IKC is bedoeld als een voorziening waarin plaats is voor basisschool De Bataaf, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. Verder zijn er welzijnswerk en activiteitenzorg voor kinderen samengevoegd.

Daarnaast is er ook ruimte voor activiteiten van de wijkvereniging en voor een gymzaal. De bouwkosten komen voor rekening van de Gemeente Tiel en de exploitatiekosten voor de samenwerkende partners. Dit zijn de Stichting katholiek onderwijs, kortweg de SKOR, Sport Plaza en de Wijkvereniging Passewaaij, zij het dat deze laatste alleen betaald voor de uren dat zij van de voorziening gebruik maakt.

Op de voorlichtingsavond waren ongeveer een twaalftal belanghebbenden en belangstellenden aanwezig, voornamelijk bestaande uit omwonenden. Die waren positief over de gepresenteerde ontwerpen van het aanzicht van het gebouw en van de inrichting van het omliggende terrein. Het betrof hier een aangepast versie op een eerder ontwerp. Op het eerste ontwerp was de poging tot aanbesteding mislukt. Om die reden zijn er zowel binnen als buiten aanpassingen gedaan aan het ontwerp om kosten te besparen. Men hoopt nu na een nieuwe aanbestedingsronde in het tweede kwartaal van volgend jaar met de bouw te beginnen.

Het wordt uiteraard een gasloos gebouw, dat volledig zal voldoen aan de huidige isolatienormen en de normen voor besparing op het gebied van elektriciteitsgebruik. Wat dat laatste betreft is het wel wat eigenaardig dat er geen gebruik wordt gemaakt van zonnepanelen, terwijl de constructie van het platte dak daar wel geschikt voor is. Desgevraagd worden uit oogpunt van besparing van investeringskosten geen zonnepanelen geplaatst.

ProTiel is daar niet gelukkig mee. Wij zijn van mening dat de gemeente in deze een voorbeeldfunctie heeft en bovendien verdienen zonnepanelen zichzelf terug, zelfs als daarvoor een laagrentende lening moet worden afgesloten. Uiteraard zullen wij hierover met het college in discussie gaan.
Voor het overige is ProTiel van mening dat deze gemeenschappelijke voorziening een prachtige aanwinst wordt voor de wijk Passewaay.