Fractie ProTiel bezoekt wijkteams jeugd.

Woensdag 22 januari bezochten vier leden van de ProTielfractie een bijeenkomst georganiseerd door de Wijkteams Jeugd van de gemeente Tiel. De bedoeling van deze avond was om gemeenteraadsleden en commissieleden inzicht te geven en bij te praten over het werk van de wijkteams. ProTiel heeft deze avond als zeer waardevol ervaren. Wij hebben een goed inzicht gekregen in de werkwijze van de teams, die binnen de Gemeente Tiel verdeeld zijn over de wijken Noord, Oost, West, Centrum, Passewaaij en de dorpen. De kern van het werk van de Wijkteams Jeugd bestaat uit het voorkomen dat jeugdigen bijvoorbeeld in het criminele circuit terechtkomen, en in het bewerkstelligen dat zij passend onderwijs blijven volgen. Maar vooral ook dat zij in een veilige omgeving kunnen opgroeien. De wijkteams zoeken en regelen de juiste ondersteuning en begeleiding voor ouders in de opvoeding van hun kinderen. Ook zoeken zij de juiste instanties voor begeleiding en scholing van de kinderen zelf. De wijkteams constateren regelmatig dat er in gezinnen meerdere problemen tegelijk zijn, zoals bijvoorbeeld ook financiële problemen. Om als Wijkteam Jeugd tot goede resultaten te komen, zullen dus ook andere problemen binnen een gezin tegelijkertijd opgelost moeten worden. Er werd deze avond ook vermeld dat de wijkteams steeds meer geraadpleegd en dus gevonden worden, wat een goede ontwikkeling is. Daar kan men met recht trots op zijn.