Cisca van de Riet

De volgende persoon die we hier voorstellen is Cisca van de Riet.

Inmiddels draait ze alweer twee jaar mee met ProTiel en is ze samen met Peter van der Lugt lid van de Raadscommissie Samenleving.

Cisca is werkzaam geweest zowel in het onderwijs als in de zorg en voelt zich nog steeds nauw verbonden hiermee. Zwakkeren in de samenleving hebben haar warme aandacht. Verder houdt zij zich bezig met kunst en cultuur en voelt zich erg betrokken bij de Tielse binnenstad en haar problematiek.

Cisca laat zich graag inspireren door jonge mensen met hun inzet, enthousiasme en frisse ideeën. Maar ook van ouderen kunnen we veel leren, meent ze, want zij zijn de pijlers waarop ons land steunt en groot geworden is.
Daarnaast wil zij ook graag pleiten voor openstaan voor nieuwe ideeën in onze samenleving. En ook voor nieuwkomers in ons land. Mensen zijn snel bang voor veranderingen, zegt ze, maar angst blokkeert en dan zie je de goede kanten vaak niet meer. En dat terwijl veranderingen ons juist kunnen verrijken. Laten we er een open oog en oor voor hebben.

Gelukkig is ProTiel hier niet bang voor, zegt ze. Want ProTiel is niet star, maar blijft in beweging, net als de wereld om ons heen. Dat spreekt haar in deze partij juist zo aan.

Cisca van Riet