Via onderstaand formulier wordt u lid van ProTiel, wij zullen ter bevestiging van de gegevens u contacten.


U betaalt per persoon elk jaar het lidmaatschapsgeld van € 20,–.

Indien meerdere personen in dezelfde huishouding* lid worden is dit € 30,–
Gelieve het bedrag over te maken op REGIOBank betaalrekening nummer NL31RDRD0709966822 t.n.v. ProTiel onder vermelding van uw naam. U kunt ook toestemming verlenen om het bedrag van uw bank-of girorekening af te laten schrijven zie verder het formulier.

Al uw gegevens worden binnen ProTiel met zorgvuldigheid beschermd.

Bovenstaande gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en dienen alleen om de ledenadministratie op orde te kunnen houden! Analyse m.b.t. deze gegevens zullen uitsluitend door de vereniging gebruikt worden!