Marco van Tongeren

De volgende persoon die we hier voorstellen is Marco.

Marco is een geboren en getogen Tielenaar komend uit een arbeidersgezin en inmiddels 2 jaar lid van ProTiel. Hij is 28 jaar getrouwd met een Molukse dame, waarmee hij drie kinderen heeft gekregen. Twee zonen hebben hen al drie kleinkinderen geschonken en zij hebben nog een thuiswonende dochter. Marco is ruim 25 jaar werkzaam in de beveiligingssector waarin hij zich inmiddels veiligheidsexpert mag noemen. Zijn specialiteit ligt in de publieke en private beveiliging waarbij een integrale aanpak met ketenpartners wenselijk en goed gebruik is.

Tot 2016 is hij regiomanager van een landelijke beveiligingsorganisatie geweest, waarbij hij verantwoordelijk was voor de vestigingen in Harderwijk, Ede en Tiel. Inmiddels is hij nu landelijk werkzaam in de functie van account developer Business Parcs. Met deze opgedane werkervaring vond Marco een goede aansluiting met de commissies Bestuur en Beleidscyclus. Naast zijn reguliere werkzaamheden is hij bestuurslid in functie van penningmeester van de Stichting Bewoners Raad Tiel Buren die de belangen behartigt van huurders van Kleurrijk Wonen in deze gemeenten. Hij vind het belangrijk dat alle Tielse inwoners naar volle tevredenheid met plezier kunnen leven in een veilige en goede samenleving. Hij heeft wel een uitgesproken mening en wil niet alleen op de tribune zitten maar meespelen op het veld. Dit doet hij waar mogelijk ook in de commissies. Zijn motto is meedenken, inwoners meer binden aan Tiel, meepraten en daar waar mogelijk invloed uitoefenen op beslissingen die genomen worden.