Eerst Begroting dan beslissen

ProTiel is van mening dat ook gemeenschappelijke regelingen eerst begrotingen dienen voor te leggen voor gewenste investeringen aan de Raad.  Zo kan een afweging gemaakt worden. Het is dan mogelijk om langs democratische weg beslissingen te nemen over waar het geld van inwoners  aan kan worden besteed.

Tijdens de Raadsvergadering van 17 mei 2017 zijn amendementen aangenomen voor Werkzaak Regio Rivierenland en Veiligheidsregio Gelderland Zuid.

ProTiel: ‘Investeren in het sociale domein’