Category Archives: Nieuws

In deze categorie worden ALLE nieuwsberichten welke gepubliceerd worden gekoppeld.

30jan/18

Kandidatenlijst 2018-2022

  Onze kandidatenlijst:

 1. Peter Elferink
 2. Peter van der Lugt
 3. Marco van Tongeren
 4. Cisca van de Riet
 5. Nancy Hageman

 

 1. Rene Hanse
 2. Rene de Jong
 3. Charlotte Elferink
 4. Ton Schiltmans
 5. Alex Stultiens

 

 1. Martin Broers
 2. Henry van Zwam
 3. Joke Groenhuijzen
 4. Gerard Volmer

 

De Kieswet zal uiteindelijk bepalen wie er voor ProTiel in de gemeenteraad komt.

De gemeente heeft ervoor gekozen om leden van een politiek partij die niet op de verkiezingslijst hebben gestaan niet voor die partij kunnen deelnemen aan commissievergaderingen.

Om duidelijkheid te verschaffen aan onze kiezers geven de kandidaten op plaats nummer 6 t/m 10 aan als (aspirant) kandidaat op onze lijst te zijn gaan staan en dus vooralsnog af te zien van het raads- en commissielidmaatschap.

De personen op de plaatsen 11 t/m 14 zijn lijstduwers en verbinden alleen hun naam aan de partij.

Tot nu toe hebben onderstaande personen aangegeven om de fractie van ProTiel als adviseur bij te zullen staan.

Waldex Kooijman           omgevingswet

Sjaak Rensing                bouwen en wonen

 

Tiel, 30 januari 2018.

Joke Groenhuijzen-Brus,

Secretaris ProTiel.

info@protiel.nl

18mei/17

Motie ProTiel behouden voormalige VVV Kiosk

Tijdens de raadsvergadering van 17 mei is onderstaande motie behouden voormalige VVV Kiosk ingediend door ProTiel raadsbreed aangenomen.

De raad van de gemeente Tiel in vergadering bijeen d.d. 17 mei 2017

Onderwerp: VVV Kiosk Burgemeester Hasselmanplein

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Tiel,

Overwegende dat:

 • Tiel tot de oudste steden van Nederland behoort;
  • De binnenstad van Tiel voor een deel bestaat uit wederopbouwarchitectuur, ook wel Delftse School genoemd;
  • Het van zeer groot belang is om de monumentale en historische identiteit van Tiel te behouden;
  • Behoud van naoorlogse wederopbouw architectuur in Tiel hieraan kan bijdragen;
  • De gemeente Tiel een voorloper is in Nederland met een gericht monumentenbeleid voor wederopbouwarchitectuur;
  • Het een wens is om voorbeelden van de wederopbouwarchitectuur op de monumentenlijst op te nemen;
  • Een voorbeeld van de Tielse wederopbouwarchitectuur te vinden is, in de vorm van een VVV Kiosk met bouwjaar 1952, achter de planken gevel van de friettent op het Burgemeester Hasselmanplein.

Van mening zijnde dat:
• Het zou passen binnen de wensen met betrekking tot bouwwerken uit die periode om de Kiosk te behouden;
• Behoud (en eventuele restauratie) van de VVV kiosk zou kunnen bijdragen aan de inspanningen die worden geleverd om de binnenstad aantrekkelijker te maken;
• Behoud van de Kiosk zou kunnen aansluiten bij de nieuwe structuurvisie Binnenstad;
• De Kiosk zou kunnen passen in de herinrichting van het gebied rondom de Burense Poort.

verzoekt het college;

 • Op korte termijn te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het behoud van de VVV Kiosk;
  • De resultaten met financiële gevolgen voor de bespreking van de Begroting 2018 aan de Raad te doen toekomen;
 • In ieder geval tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn , niet tot sloop over te gaan.

ProTiel, Inge Joustra

 

Kijk ook op het YouTube kanaal van RegioTV Tiel voor de behandeling in de raad: https://youtu.be/P9Pkfw4o85Y