Inge Joustra en Mustafa Aliskan onze raadsleden. Welkom op de website van politieke vereniging    Rechts op de pagina kunt u bij raad- en commissievergaderingen zien welke agendapunten behandeld worden. Klik dan op Agenda   Ook vragen wij uw aandacht voor de beeldvormingsavonden en wijkgesprekken. Zij zijn met regelmaat bij u in de wijk.   Bent u geïnteresseerd in een bepaald onderwerp, schroom dan niet om met een vertegenwoordiger van ProTiel contact te zoeken. Zij/hij kan wellicht uw belangen dienen. Tijdens onze openbare fractievergaderingen kunt u uw zienswijze kenbaar maken en onze fractieleden mogelijk overtuigen. Wilt u zich wel vooraf even aanmelden. Ondanks het feit dat de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2014 voor ProTiel niet positief zijn verlopen, voelen we ons niet verslagen. Wij komen terug in de raad met 2 raadszetels. Het is een uitdaging om met een kleinere samenstelling in de raad, maar wel met een volledige bezetting van de raadscommissies uw belangen te blijven behartigen. Doel is: uw vertrouwen terugwinnen. Daar gaan we voor! ProTiel heeft ook een blog. Klik hier  om deze te volgen. copyright mabroe advies Made with MAGIX     Raad    Zie hier voor afvaardiging ProTiel in de Raad.    Komende Raadsvergadering 30 september 2016.    Raadzaal 19.30 uur. Agenda..     Zie hier voor samenstelling commissie Bestuur.    Komende Commissievergadering 6 oktober 2016.    Raadzaal 19.00 uur. Agenda. .     Commissie Bestuur     Commissie Ruimte    Zie hier voor samenstelling commissie Ruimte.    Komende commissievergadering 4 oktober2016.    Raadzaal 19.00 uur. Agenda.       Commissie Samenleving    Zie hier voor samenstelling commissie Samenleving.    Komende commissievergadering 5 oktober 2016.    Raadzaal 19.30 uur. Agenda.     Commissie Beleidscyclus    Zie hier voor samenstelling commissie Beleidscyclus.    Komende commissievergadering nader vaststellen.    Raadzaal 19.30 uur. Agenda.     Beeldvormingsavond    Op 28 september 2016 om 19.30 uur in Raadzaal..         Nieuwsbrief Raad    Vanuit de Collegevergadering wordt voor de raad    een nieuwsbrief opgesteld.    Zie editie van 20 september 2016.     Indien u een vraag of suggestie heeft, schroom niet om ons dat te melden. webmaster@protiel.nl Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden. Anonieme mails worden niet in behandeling genomen. ProTiel is een politieke vereniging, die GEEN financiële ondersteuning vanuit het rijk ontvangt. Zij is dus 100% financieel afhankelijk van contributies en giften. Giften zijn welkom op het rekeningnummer van Vereniging ProTiel NL71 INGB 0009 0349 71 en fiscaal aftrekbaar. Vereniging ProTiel Postadres: Heiligestraat 3, 4001 DJ Tiel. RSIN/fiscaalnummer ANBI: 816271094 Lees hier de jaarverslagen.   Verkiezingsprogramma 2014-2018. Flyer ProTiel inclusief speerpunten. Verkiezingsuitslag 18 maart 2014.      Indien Agenda groen kleurt, dan is de agenda    nog niet openbaar gemaakt.      Hubertien Stultiens commissielid namens ProTiel in commissie Samenleving. Interview Stads TV Tiel. Hubertien Stultiens commissielid namens ProTiel in commissie Samenleving. Interview Van der Vlerk & Ter Haar d.d. 12 juni 2015. Interessante informatie. 19-10-16 Informatiedag “veilig fietsen helpt ouderen op weg”. Wijkcentrum Westroijen. 03-10-16 Start aanleg rotonde kruispunt Havendijk- Fabriekslaantje. Wegafsluiting tot half november. 29-09-16 Informatieavond in raadszaal om 19,30 uur: ontwikkelen stadsboomgaarden. 15-09-16 Op 30-09-16 is extra raadsvergadering gepland om jaarrekening vast te stellen. 15-09-16 Tiel wil € 70.000,-- per jaar op evenementen besparen.  15-09-16 Tielse watertoren na 10 jaar gerenoveerd. Voorgestelde bezuinigingen ProTiel voor periode 2015-2018. Toelichting op bezuinigingsvoorstel. Tekst ProTiel Perspectievennota 2016 (29-06-16). Tekst ProTiel begrotingsraad 2016 (11-11-15). Ter stemming gebrachte moties, Ter stemming gebrachte amendementen. Liveverslag ProTiel begrotingsraad 2015 (12-11-14). Tekst ProTiel begrotingsraad 2015 (12-11-14). Ter stemming gebrachte moties, Ter stemming gebrachte amendementen. Kort onze inbreng binnen commissie Bestuur. Kort onze inbreng binnen commissie Ruimte. Kort onze inbreng binnen commissie Samenleving. Kort onze inbreng binnen commissie Beleidscyclus. Twitteraccount @ProTiel_0344           Via het gastenboek kunt u contact met ons onderhouden. Klik in dit blok.
Kostenlose Zähler und Statistiken für Ihre Website auf www.motigo.com
Tijdens de raadsvergadering van 23 september 2015 is Inge Joustra geïnstalleerd als raadslid van ProTiel. Zij neemt de plaats in van Rolvo Manuhutu en fungeert derhalve als fractievoorzitter. Rolvo heeft om persoonlijke redenen besloten een stapje terug te doen. Hij blijft wel actief binnen vereniging ProTiel en in diverse raadscommissies. Inge is één van de grondleggers van ProTiel en dus al vele jaren betrokken bij de gemeente politiek. Interview Inge Joustra op StadsTV Tiel “Het Koetshuis”.